А Б В Г Д Ё Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 
АЛЛИТЕРАЦИЯ
יון צלילים בראשי מיל
צלילים במילים סמוכות
Синонимы:
парономазия
Русско-ивритский словарь  2018

T: 0.59703762 M: 3 D: 1