ГЕРА (ЦАРИЦА БОГОВ, МИФ., ГРЕЧ.)

Гера (царица богов, миф., греч.)
הֶרָה נ'


Русско-ивритский словарь 

T: 1.388875835 M: 1 D: 1