ПОЛИЦЕЙСКИЙ

полицейский
שוֹטֵר ז' [נ' שוֹטֶרֶת]
* * *
חייל
משטרהסיירפקידפרשקציןשוטרשוטר מקופי
Синонимы:
ажан, алгвазил, алыгвазил, альгвазил, архангел, архаровец, блюститель порядка, бобби, будочник, городовой, грязничий, держиморда, жандарм, жандармский, исправник, ищейка, кавас, квартальный, квестор, констебль, коп, крючок, милиционер, надзиратель, наркополицейский, околоточный, полисмен, полицай, полициант, полицмейстер, пристав, становой, страж порядка, стражник, сыщик, тафгай, урядник, фараон, шериф, шуцман, ярыга, ярыжкаРусско-ивритский словарь 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ПРИЛАГ.) →← ПОЛИЦЕЙСКАЯ МИГАЛКА

T: 0.109576138 M: 3 D: 3