ЭРГОНОМИКА

эргономика
הַנדָסַת אֱנוֹש נ'
* * *
השפעת תנאי העבודה

Синонимы:
макроэргономика, мидиэргономика, микроэргономика, эргология, эргономияРусско-ивритский словарь 

ЭРГОНОМИЯ →← ЭРГОМЕТРИЧЕСКИЙ

T: 0.112659393 M: 3 D: 3