ЯЗЫКОЗНАНИЕ

языкознание
בַּלשָנוּת נ'
* * *
בלשנות
לינגוויסטיקה
Синонимы:
глоссология, глоттология, компаративистика, лингвистика, ономасиология, филология, фонология, фономорфология, языковедениеРусско-ивритский словарь 

ЯЗЫЧЕСКИЙ →← ЯЗЫКОВЫЙ (= ЯЗЫКОВОЙ)

T: 0.101189926 M: 3 D: 3